Regulamin wydarzenia

World of Dance Championship series

KWALIFIKACJE DO MISTRZOSTW DRUŻYN DO ŚWIATOWYCH FINAŁÓW W USA

Tylko zwycięzcy kwalifikacji

(Junior Team Division i Team Division - 1, 2, 3 miejsce) otrzymują zaproszenie na Finał w USA.


Seria World of Dance Championship to przede wszystkim konkurs występów tanecznych.

Ideą mistrzostw jest to, że performance taneczny można stworzyć w dowolny sposób, dowolną techniką taneczną, niezależnie od wieku, płci czy stylu! Performance to międzynarodowy sposób komunikacji! Dlatego nie dzielimy zawodów według stylu w głównych mistrzostwach i dlatego World of Dance Championship jest znaną marką na całym świecie!

Stwórz i zaprezentuj swoje najlepsze występy i odważne pomysły taneczne -

World of Dance czeka na Ciebie i Twoją drużynę!


Kategorie Junior Team Division/Team Division będą musiały przejść eliminacje do Finału TOP 10 na WOD Championship w Krakowie 28 kwietnia, aby rywalizować o główne nagrody, w tym puchary oraz nagroda pieniężna. Inne nagrody, takie jak Best Costume, Best Theme i Crowd Favorite, będą dostępne dla wszystkich drużyn.


Video pre-selection (Preselekcja wideo)
Aby wziąć udział w oficjalnych mistrzostwach, musisz przejść preselekcję wideo (preselekcja jest bezpłatna) lub otrzymać bezpośrednie zaproszenie od organizatora!
Preselekcja wideo jest niezbędna dla organizatorów, aby upewnić się, że liczba uczestników jest wystarczająca.
Dostarczony link do filmu może być wykorzystany do promocji uczestników w ramach wydarzenia. Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania dostarczonego filmu bez wyjaśnienia.
Procedura:
Uwaga! Rejestracja może zostać zamknięta bez ostrzeżenia w dowolnym momencie z powodu pełnego obłożenia dywizji!
1
Utwórz aplikację i podaj link
Utwórz aplikację do udziału w systemie rejestracji i podaj link do wideo z Twoją dowolną choreografią. Film musi być publicznie dostępny przez cały czas przed wydarzeniem!
Nie korzystaj z usług tymczasowego przechowywania, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie przetworzyć Twojego zgłoszenia!
2
Poczekaj na wynik
Następnie organizator rozpatrzy Twoją aplikację. Może to trochę potrwać. Wynik weryfikacji wideo zostanie wyświetlony w systemie rejestracji i powielony w wiadomości e-mail.
3
Zapłać za potwierdzenie uczestnictwa
Jak tylko Twoje zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu rejestracji, pojawi się możliwość płatności. Zapłać tak szybko, jak to możliwe. Szczegóły płatności znajdują się w systemie rejestracji.
Pamiętaj, że tylko zatwierdzone i opłacone zgłoszenia są brane pod uwagę jako przyszli uczestnicy wydarzenia!


Uwaga!
Rejestracja może zostać zamknięta bez ostrzeżenia w dowolnym momencie z powodu pełnego obłożenia dywizji!
*Organizator zastrzega sobie prawo do przedwczesnego zamknięcia rejestracji w tych lub innych cenach i przejścia do nowego etapu rejestracji z powodu dużej liczby zgłoszeń.
Kategorie Mistrzostw World of Dance
"Kategoria Competition" to kategoria, w której uczestnicy są oceniani przez sędziów.

Zwycięzcy Competition Kwalifikowane są do Mistrzostw Finału Światowego w USA (Junior Team Division i Team Division - 1, 2, 3 miejsca), otrzymują ekskluzywne Puchary World of Dance, nagrodę pieniężną i zaproszenie na Finałową Imprezę w
USA.
Filmy wszystkich zwycięzców kwalifikacji (Junior Team i Team - 1, 2, 3 miejsce) zostaną opublikowane na oficjalnym kanale YouTube World of Dance.
Filmy ze wszystkich występów zostaną opublikowane na oficjalnym kanale YouTube World of Dance Championship Series.

Zawody kwalifikacyjne do finału World of Dance USA:
 • JUNIOR TEAM DIVISION (wiek: 0-18 lat, 5+ tancerzy)
 • TEAM DIVISION (każdy wiek, 5+ tancerzy)
Nie są to zawody kwalifikacyjne:
Ograniczona liczba występów w kategorii poprzez selekcję wideo. Selekcja wideo dla tej kategorii odbędzie się nie później niż 3 tygodnie przed wydarzeniem.

 • JUNIOR DIVISION (wiek: 0-18 lat, do 4 tancerzy, ograniczona preselekcja - tylko 12 występów)
 • UPPER DIVISION (wiek: 18+, do 4 tancerzy, ograniczona preselekcja - tylko 12 występów)
Showcase - kategorie, które nie są oceniane przez sędziów!

Uczestnicy mogą pokazać swój showcase w ramach World Of Dance Championship Series zgodnie ze standardowymi zasadami i warunkami WOD. Wideo z kategorii showcase zostanie opublikowane na oficjalnym kanale YouTube World of Dance Championship Series.
To świetna okazja, aby spróbować swoich sił na scenie World of Dance!

Dostępne kategorie Showcase:
 • Showcase / JUNIOR TEAM DIVISION (wiek: 0-18 lat, 5+ tancerzy)
 • Showcase / TEAM DIVISION (każdy wiek, 5+ tancerzy)
Dodatkowe warunki uczestnictwa
Competition and Showcase Junior Team Division and Team Division

Grupy składające się z 5 i więcej uczestników. Każdy uczestnik zawodów opłaca wpisowe, chyba że zostanie to zmienione przez organizatora. Jeśli lider zespołu tanecznego tańczy z zespołem, opłata rejestracyjna może zostać zniesiona, prosimy o kontakt z organizatorem wydarzenia. Jeśli lider nie występuje, automatycznie otrzymuje bezpłatny wstęp na wydarzenie.

Specjalne okoliczności rejestracji
Jeśli jest mniej niż 6 (sześciu) zarejestrowanych uczestników na zawody w dywizji Junior Teams, zawody w dywizji Junior Teams mogą zostać wykluczone z tych konkretnych zawodów World of Dance. Drużyny, które zostały pierwotnie zarejestrowane w dywizji Junior Teams, zostaną przeniesione do dywizji Teams, jeśli organizator podejmie taką decyzję.

Przeniesienie z kategorii do kategorii
Przeniesienie z jednej kategorii do drugiej jest możliwe nie później niż dwa tygodnie przed zawodami. Jeśli prośba o przeniesienie zostanie otrzymana z mniej niż dwutygodniowym wyprzedzeniem może zostać naliczona dodatkowa oplata w rozmiarze 20 euro.

Muzyka i czas trwania występu
Wszyscy uczestnicy muszą pobrać pliki z wyprzedzeniem, zgodnie z określonymi datami.
Wszystkie pliki audio muszą być w formacie mp3, m4a, wav i dołączone do zgłoszenia uczestnictwa w systemie rejestracji.

Uczestnicy muszą samodzielnie sprawdzić swoje ścieżki dźwiękowe pod kątem obecności wulgaryzmów - wulgaryzmy są niedopuszczalne! Zespół Organizacyjny World of Dance ma prawo dodatkowo przeprowadzić proces sprawdzania muzyki.

Za użycie wulgaryzmów w fonogramie sędziowie odejmują punkty!

Czas trwania fonogramu dla dywizji Team i Junior nie powinien przekraczać 6 minut!
Czas trwania fonogramu dla Upper Division i Junior Division nie powinien przekraczać 2 minut!

Jeśli muzyka nie spełnia warunków, plik muzyczny można wymienić w systemie rejestracji przed upływem terminu.
Zwróć uwagę na zasady selekcji! Jeśli drużyna zostanie poproszona o wyczyszczenie i ponowne przesłanie pliku muzycznego więcej niż dwa razy, zostanie wykluczona z wydarzenia.
Zespoły, które nie prześlą muzyki przed upływem terminu, mogą zostać wykluczone z wydarzenia lub ponieść dodatkowe koszty (według uznania organizatora).

** Po zatwierdzeniu muzyki wykonawcy muszą mieć na wydarzeniu zapasowy dysk USB z nazwą zespołu. Plik muzyczny na zapasowym dysku USB musi być tym samym plikiem, który został zatwierdzony przez organizatora. Jeśli plik muzyczny jest inny i narusza zasady językowe i/lub czasowe, wykonawcy nie zostaną dopuszczeni do występu i mogą zostać wykluczeni z przyszłych wydarzeń World of Dance.
Rekwizyty dla występu
Jeśli są używane rekwizyty, wszystkie rekwizyty muszą przejść proces weryfikacji. Zespół World of Dance musi zatwierdzić wszystkie rekwizyty przed upływem terminu. Aby uzyskać zgodę, należy opisać rekwizyty i podać ich ogólne wymiary/rozmiary w zgłoszeniu w polu "Rekwizyty".

Wszystkie ciężkie lub ponadgabarytowe rekwizyty muszą zostać pozostawione za kulisami PRZED wydarzeniem. W trakcie wydarzenia przemieszczanie ponadgabarytowych lub ciężkich rekwizytów nie jest możliwe.
System sędziowski
Kryteria
Wszyscy sędziowie będą oceniać każdą drużynę według następujących kryteriów:
1
Wykonanie (Execution) : 20% (max. 20 points out of 100)
energia
wydajność sceniczna
umiejętność robienia wrażenia
2
Technika (Technique) : 20% (max. 20 points out of 100)
przejrzystość tańca
dynamika ruchów
wykonanie
podstawy stylu
kontrola ciała
muzykalność / synchronizacja czasowa
3
Choreografia (Choreography) : 20% (20 points out of 100)
oryginalność ruchu
kreatywność choreografii
koncepcja
różnorodność technik
muzykalność
4
Kreatywność (Creativity) : 20% (max. 20 points out of 100)
wybór muzyki
ruch
temat
wykonanie
5
Prezentacja (Presentation) : 20% ( max. 20 points out of 100)
kostium
fryzura i makijaż
postawa/wyraz twarzy
Metody obliczeń sędziowskich
W zależności od liczby sędziów w panelu sędziowskim stosowane są 2 różne zasady obliczania:
 1. Jeśli jest 1-4 sędziów: System prosty
 2. Jeśli jest 5 lub więcej sędziów: System olimpijski

Prosty system
 1. Punkty za kryteria są sumowane dla każdego sędziego osobno. W ten sposób uzyskuje się wynik sędziego.
 2. Wyniki wszystkich sędziów są uśredniane w celu uzyskania jednego wyniku końcowego.
 3. Jeśli są punkty karne - ilość punktów karnych jest odejmowana od wyniku końcowego.


System olimpijski
 1. Punkty za kryteria są sumowane dla każdego sędziego osobno. W ten sposób otrzymujemy wynik sędziego.
 2. Z wyników wszystkich sędziów usuwane są wyniki maksymalne i minimalne.
 3. Wszystkie pozostałe wyniki sędziów są uśredniane, aby uzyskać jeden wynik końcowy.

Przykład:
łączny wynik sędziego 1: 60
łączny wynik sędziego 2: 70
łączny wynik sędziego 3: 80
łączny wynik sędziego 4: 90
łączny wynik sędziego 5 :40

Wykreślamy: 90 (sędzia 4) i 40 (sędzia 5)
Końcowy wynik ekipy tanecznej: (60+70+80) / 3 sędziów = 70 punktów

Odliczenia punktów
Istnieją 4 konkretne kategorie, w których zapewniamy odliczenia punktowe
1. Wulgaryzmy w muzyce - 0,5 punktu za każde przekleństwo
2. Niezatwierdzone rekwizyty - odjęcie 1 punktu na sędziego (łącznie do 5 punktów)
odjęcie do 5 punktów)
3. Muzyka dłuższa niż 6 minut - odjęcie łącznie 0,5 punktu
4. Źle wykonane triki - odjęcie 1 punktu za trik

Odjęte punkty zostaną odjęte od ogólnego średniego wyniku uczestnika (wynik końcowy).


Podział punktów
Zgodnie z zasadami World of Dance, w każdej kategorii zawodów jest tylko jedno 1, 2 i 3 miejsce.
Jedno miejsce = jeden zwycięzca/zespół zwycięzców.
Jeśli dwa (lub więcej) zespoły/uczestnicy zdobędą taką samą liczbę punktów za jedno z miejsc premiowanych nagrodą, ogłaszany jest remis.

W przypadku remisu, remis zostanie rozstrzygnięty w następujący sposób:
 1. Średnia punktów za technikę. Jeśli nadal będzie remis,
 2. Średnia wyników wydajności. Jeśli nadal jest remis,
 3. Średnia punktów za choreografię. Jeśli nadal jest remis,
 4. Średnia punktów za kreatywność. Jeśli nadal jest remis,
 5. Średnia punktów za prezentację. Jeśli nadal jest remis,
 6. Większość głosów sędziów poprzez podniesienie ręki na jedną z drużyn z taką samą liczbą punktów. (+0,5 punktu dla drużyny z największą liczbą głosów).
Nagrody i wyróżnienia
Co to dla Ciebie oznacza? Satysfakcję z wyrażania siebie przed setkami innych tancerzy, radość z dzielenia się własną sztuką i oczywiście nagrody!
World Of Dance Championship Series nagradza zespoły taneczne za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w każdej dywizji. Zwycięzcy kwalifikacji do Światowego Finału w USA (Junior Team Division i Team Division - 1, 2, 3 miejsca) otrzymają ekskluzywne puchary World of Dance i zaproszenie na Finał w USA.
Dodatkowe nagrody zostaną przyznane w niektórych kategoriach za najlepszy motyw, najlepszy kostium i ulubieniec publiczności.

Kategorie Junior Team Division/Team Division będą musiały przejść eliminacje do Finału TOP 10 na WOD Championship w Krakowie 28 kwietnia, aby rywalizować o główne nagrody, w tym puchary oraz nagroda pieniężna.
Inne nagrody, takie jak Best Costume, Best Theme i Crowd Favorite, będą dostępne dla wszystkich drużyn.

Filmy wszystkich zwycięzców kwalifikacji (Junior Team i Team - 1, 2, 3 miejsca) zostaną opublikowane na oficjalnym kanale World of Dance na YouTube".
Filmy ze wszystkich występów zostaną opublikowane na oficjalnym kanale World of Dance Championship Series na YouTube.

Filmy z kategorii Showcase zostaną opublikowane na oficjalnym kanale World of Dance Championship Series na YouTube.

*Organizator zastrzega sobie prawo do przedwczesnego zamknięcia rejestracji w tych lub innych kategoriach i przejścia do nowego etapu rejestracji ze względu na dużą liczbę zgłoszeń.

WOD Styles
competition regulamin


Koncepcja WOD Styles competition

World of Dance Styles (WOD STYLES) - to idealne doświadczenie dla początkujących, amatorów i półprofesjonalistów. Dla Junior i Upper Divisions - wymagana jest preselekcja wideo.

Specjalnie dla zespolów, które rywalizują w dowolnej dywizji Junior Team / Team - wstępna selekcja wideo nie jest wymagana.


WOD Styles składa się z 3 oddzielnych konkursów tanecznych podzielonych według stylów technik tanecznych:

 • Contemporary & Jazz-Modern competition
 • Hip-hop & Urban choreo competition
 • Heels competition

Każdy konkurs składa się z kategorii podzielonych według wieku i ilości uczęstników:

 • WOD Styles Junior - do 4 tancerzy, wiek: 0-16* (z wyjątkiem Heels competition)
 • WOD Styles Upper division - do 4 tancerzy, wiek: tylko 16+
 • WOD Styles Junior Team - 5 i więcej tancerzy, wiek: 0-16* (z wyjątkiem Heels competition)
 • WOD Styles Team - 5 i więcej tancerzy, w każdym wieku

W każdej dywizji World Of Dance Styles przyzna nagrody tylko za 1, 2 i 3 miejsce. Film zwycięzcy WOD Styles zostanie opublikowany na oficjalnym kanale World of Dance Championship Series na YouTube.


*Organizator zastrzega sobie prawo do dodawania i wykluczania niektórych kategorii "stylów" w zależności od warunków wydarzenia.

*Jeśli w grupie Juniorów znajdują się uczestnicy, którzy przekroczyli limit wieku (16 lat), należy zarejestrować się do Upper Division!


 1. Procedura rejestracji WOD Styles:
W przypadku zespołów rywalizujących w Junior Team/Team Division (5 lub więcej tancerzy w zespole) nie jest wymagane bezpośrednie zaproszenie ani wstępna preselekcja wideo! Te kategorie są otwarte dla wszystkich zespołów - wystarczy się zarejestrować!
Dla kategorii Junior i Upper Divisions (1-4 tancerzy) - wymagana jest wstępna selekcja wideo.
Organizator zastrzega sobie prawo do dodawania i wykluczania niektórych kategorii "stylów" w zależności od warunków wydarzenia.
1
Utwórz aplikację
Utwórz aplikację do udziału w systemie rejestracji, prześlij swoją muzykę (możesz ją później zmienić, jeśli potrzebujesz).
Możesz również podać link do dowolnego filmu tanecznego w aplikacji, jeśli chcesz promować się na stronach społecznościowych World of Dance Polska. Podany link do filmu może być wykorzystany do promocji uczestników w ramach wydarzenia. Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania dostarczonego filmu bez podania przyczyny.
Nie korzystaj z usług przechowywania tymczasowego, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie przetworzyć Twojej aplikacji!

Poczekaj na wynik weryfikacji aplikacji
W przypadku zespołów jest to kontrola formalna - nie martw się, jeśli Twoja aplikacja nie zostanie zaakceptowana od razu. Czasami wymaga to czasu. Aby wziąć udział w WOD Styles, Twoje zgłoszenie zostanie zaakceptowane, nawet jeśli nie zawiera filmu. Zalecamy jednak pozostawienie linku do filmu demonstracyjnego, abyśmy mogli ogłosić Twój udział w mediach społecznościowych. Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania przesłanego filmu bez wyjaśnienia.

Dla Junior i Upper Divisions (1-4 tancerzy) - dokonujemy wstępnej selekcji wideo, co oznacza, że liczba uczestników w tej kategorii jest ograniczona i nie wszystkie zgłoszenia zostaną zaakceptowane. W filmie należy pokazać wystarczający poziom wykonania i techniki. Po wypełnieniu zgłoszenia organizator rozpatrzy Twoją aplikację. Może to zająć trochę czasu. Wynik selekcji zostanie wyświetlony w systemie rejestracji i przesłany pocztą elektroniczną.
2
Opłać wpisowe dla potwierdzenia uczestnictwa
Wniosek nie zostanie uznany za ostatecznie zarejestrowany, jeśli nie zostanie opłacony. Zachęcamy do opłacenia wniosku niezwłocznie po jego zatwierdzeniu. Szczegóły dotyczące płatności znajdują się w systemie rejestracji. Pamiętaj, że tylko zatwierdzone i opłacone zgłoszenia są brane pod uwagę jako przyszli uczestnicy wydarzenia.
Wszystkie zgłoszenia, które nie zostaną opłacone 234
\758989trzy tygodnie przed wydarzeniem, mogą zostać usunięte przez organizatora bez ostrzeżenia lub może zostać naliczona dodatkowa opłata za opóźnioną płatność. Więc bardzo prosimy śledzić swoje zgłoszenia i płacić na czas.


Uwaga! Rejestracja może zostać zamknięta bez ostrzeżenia w dowolnym momencie z powodu pełnego obłożenia dywizji!
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w danej cenie i przejścia do nowego etapu rejestracji ze względu na dużą liczbę zgłoszeń.
3.Nagrody i wyróżnienia
World Of Dance Styles przyzna nagrody i wyróżnienia zespołom tanecznym za 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii.
Filmy wszystkich zwycięzców zostaną opublikowane na oficjalnym kanale World of Dance Championship Series na YouTube
WOD Styles dodatkowe warunki uczestnictwa
Solo
Każdy uczestnik zawodów wnosi opłatę rejestracyjną, chyba że zostanie ona zmieniona przez organizatora.
W przypadku kategorii Juniors, 1 (jeden) oficjalny lider zespołu tanecznego może uczestniczyć w wydarzeniu bezpłatnie, ale nie może występować.
W kategorii Upper Solo nie zapewniamy dodatkowych bezpłatnych wstępów.
Duety, tria i quatro. Każdy uczestnik wydarzenia uiszcza opłatę rejestracyjną, chyba że zostanie ona zmieniona przez organizatora. 1 (jeden) oficjalny lider zespołu tanecznego może uczestniczyć w wydarzeniu bezpłatnie, ale nie może występować z grupą.
Teams division competitions
Grupy składające się z 5 i więcej uczestników. Każdy uczestnik zawodów opłaca wpisowe, chyba że zostanie zmienione przez organizatora. Jeśli lider zespołu tanecznego tańczy z zespołem, opłata rejestracyjna może zostać zniesiona, prosimy o kontakt z organizatorem wydarzenia. Jeśli lider nie występuje, automatycznie otrzymuje bezpłatny wstęp na wydarzenie.

Specjalne okoliczności rejestracji
Jeśli jest mniej niż 6 (sześciu) zarejestrowanych uczestników na zawody w dywizji Junior Teams, zawody w dywizji Junior Teams mogą zostać wykluczone z tych konkretnych zawodów World of Dance. Drużyny, które zostały pierwotnie zarejestrowane w dywizji Junior Teams, zostaną przeniesione do dywizji Teams, jeśli organizator podejmie taką decyzję.

Przeniesienie z kategorii do kategorii
Przeniesienie z jednej kategorii do drugiej jest możliwe nie później niż dwa tygodnie przed zawodami. Jeśli prośba o przeniesienie zostanie otrzymana z mniej niż dwutygodniowym wyprzedzeniem może zostać naliczona dodatkowa oplata w rozmiarze 20 euro.
Muzyka i czas trwania występu
Wszyscy uczestnicy muszą pobrać pliki z wyprzedzeniem, zgodnie z określonymi datami.
Wszystkie pliki audio muszą być w formacie mp3, m4a, wav i dołączone do zgłoszenia uczestnictwa w systemie rejestracji.

Uczestnicy muszą samodzielnie sprawdzić swoje ścieżki dźwiękowe pod kątem obecności wulgaryzmów - wulgaryzmy są niedopuszczalne! Zespół Organizacyjny World of Dance ma prawo dodatkowo przeprowadzić proces sprawdzania muzyki.

Za użycie wulgaryzmów w fonogramie sędziowie odejmą punkty

Czas trwania fonogramu dla dywizji Team i Junior nie powinien przekraczać 6 minut! Czas trwania fonogramu dla Upper Division i Junior Division nie powinien przekraczać 2 minut!

Jeśli muzyka nie spełnia warunków, plik muzyczny można wymienić w systemie rejestracji przed upływem terminu.
Zwróć uwagę na zasady selekcji! Jeśli drużyna zostanie poproszona o wyczyszczenie i ponowne przesłanie pliku muzycznego więcej niż dwa razy, zostanie wykluczona z wydarzenia.
Zespoły, które nie prześlą muzyki przed upływem terminu, mogą zostać wykluczone z wydarzenia lub ponieść dodatkowe koszty (według uznania organizatorów).


** Po zatwierdzeniu muzyki wykonawcy muszą mieć na wydarzeniu zapasowy dysk USB z nazwą zespołu. Plik muzyczny na zapasowym dysku USB musi być tym samym plikiem, który został zatwierdzony przez organizatora. Jeśli plik muzyczny jest inny i narusza zasady językowe i/lub czasowe, wykonawcy nie zostaną dopuszczeni do występu i mogą zostać wykluczeni z przyszłych wydarzeń World of Dance.

Rekwizyty dla występu
Jeśli są używane rekwizyty, wszystkie rekwizyty muszą przejść proces weryfikacji. Zespół World of Dance musi zatwierdzić wszystkie rekwizyty przed upływem terminu. Aby uzyskać zgodę, należy opisać rekwizyty i podać ich ogólne wymiary/rozmiary w zgłoszeniu w polu "Rekwizyty".

Wszystkie ciężkie lub ponadgabarytowe rekwizyty muszą zostać pozostawione za kulisami PRZED wydarzeniem. W trakcie wydarzenia przemieszczanie ponadgabarytowych lub ciężkich rekwizytów nie jest możliwe.
System sędziowski
Kryteria
Wszyscy sędziowie będą oceniać każdą drużynę według następujących kryteriów:
1
Wykonanie (Execution) : 20% (max. 20 points out of 100)
energia
wydajność sceniczna
umiejętność robienia wrażenia
2
Technika (Technique) : 20% (max. 20 points out of 100)
przejrzystość tańca
dynamika ruchów
wykonanie
podstawy stylu
kontrola ciała
muzykalność / synchronizacja czasowa
3
Choreografia (Choreography) : 20% (20 points out of 100)
oryginalność ruchu
kreatywność choreografii
koncepcja
różnorodność technik
muzykalność
4
Kreatywność (Creativity) : 20% (max. 20 points out of 100)
wybór muzyki
ruch
temat
wykonanie
5
Prezentacja (Presentation) : 20% ( max. 20 points out of 100)
kostium
fryzura i makijaż
postawa/wyraz twarzy
Metody obliczeń sędziowskich
W zależności od liczby sędziów w panelu sędziowskim stosowane są 2 różne zasady obliczania:
 1. Jeśli jest 1-4 sędziów: System prosty
 2. Jeśli jest 5 lub więcej sędziów: Styl olimpijski

Prosty system
 1. Punkty za kryteria są sumowane dla każdego sędziego osobno. W ten sposób uzyskuje się wynik sędziego.
 2. Wyniki wszystkich sędziów są uśredniane w celu uzyskania jednego wyniku końcowego.
 3. Jeśli są punkty karne - ilość punktów karnych jest odejmowana od wyniku końcowego.


Styl olimpijski
 1. Punkty za kryteria są sumowane dla każdego sędziego osobno. W ten sposób otrzymujemy wynik sędziego.
 2. Z wyników wszystkich sędziów usuwane są wyniki maksymalne i minimalne.
 3. Wszystkie pozostałe wyniki sędziów są uśredniane, aby uzyskać jeden wynik końcowy.
Przykład:
łączny wynik sędziego 1: 60
łączny wynik sędziego 2: 70
łączny wynik sędziego 3: 80
łączny wynik sędziego 4: 90
łączny wynik sędziego 5 :40

Wykreślamy: 90 (sędzia 4) i 40 (sędzia 5)
Końcowy wynik ekipy tanecznej: (60+70+80) / 3 sędziów = 70 punktów


Odliczenia punktów
Istnieją 4 konkretne kategorie, w których zapewniamy odliczenia punktowe
1. Wulgaryzmy w muzyce - 0,5 punktu za każde przekleństwo
2. Niezatwierdzone rekwizyty - odjęcie 1 punktu na sędziego (łącznie do 5 punktów)
odjęcie do 5 punktów)
3. Muzyka dłuższa niż 6 minut - odjęcie łącznie 0,5 punktu
4. Źle wykonane triki - odjęcie 1 punktu za trik

Odjęte punkty zostaną odjęte od ogólnego średniego wyniku uczestnika (wynik końcowy).


Podział punktów
Zgodnie z zasadami World of Dance, w każdej kategorii zawodów jest tylko jedno 1, 2 i 3 miejsce.
Jedno miejsce = jeden zwycięzca/zespół zwycięzców.
Jeśli dwa (lub więcej) zespoły/uczestnicy zdobędą taką samą liczbę punktów za jedno z miejsc premiowanych nagrodą, ogłaszany jest remis.

W przypadku remisu, remis zostanie rozstrzygnięty w następujący sposób:
 1. Średnia punktów za technikę. Jeśli nadal będzie remis,
 2. Średnia wyników wydajności. Jeśli nadal jest remis,
 3. Średnia punktów za choreografię. Jeśli nadal jest remis,
 4. Średnia punktów za kreatywność. Jeśli nadal jest remis,
 5. Średnia punktów za prezentację. Jeśli nadal jest remis,
 6. Większość głosów sędziów poprzez podniesienie ręki na jedną z drużyn z taką samą liczbą punktów. (+0,5 punktu dla drużyny z największą liczbą głosów).
Zasady obowiązujące na terenie obiektu

W budynku lokalizacji znajduje się garderoba, w której prosimy o pozostawienie odzieży wierzchniej. Do przebierania się w kostiumy sceniczne można wykorzystać dowolną wolną przestrzeń w pomieszczeniu, ale nie w miejscach wyjść przeciwpożarowych!

Polityka zwrotów
Szczegóły polityki zwrotów można znaleźć pod tym linkiem
Umowa publiczna dotycząca wydarzenia
UWAGA: odwiedzając wydarzenie, zapoznałeś się i akceptujesz następujące warunki:
1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z automatyczną zgodą na wszystkie zasady bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązujące w obiekcie.
2. Organizatorzy zdecydowanie zalecają, aby wszyscy uczestnicy posiadali ubezpieczenie zdrowotne ważne w dniu wydarzenia. W przypadku obrażeń odniesionych przez uczestników podczas festiwalu, organizatorzy, w przypadku braku takiego ubezpieczenia, nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie uczestników.
3. Jeśli potrzebujesz dokumentów potwierdzających Twoją obecność na naszym wydarzeniu, prosimy o poinformowanie organizatorów z wyprzedzeniem, abyśmy mogli je przygotować na czas.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki uczestników lub innych osób podczas imprezy.
5. Osoba, która tworzy konto w celu rejestracji jednego lub więcej uczestników, rejestruje jednego lub więcej uczestników, musi najpierw uzyskać oficjalną zgodę osób lub oficjalnych przedstawicieli osób, które rejestruje, na umieszczenie danych osobowych w systemie rejestracyjnym.
6. Osoba, która tworzy konto w celu rejestracji jednego lub większej liczby uczestników, rejestruje jednego lub większą liczbę uczestników, nie ma prawa do umieszczania danych osobowych innych osób bez uzyskania oficjalnej zgody tych osób lub ich oficjalnych przedstawicieli.
7. Osoba, która tworzy konto w celu rejestracji jednego lub większej liczby uczestników, rejestruje jednego lub większą liczbę uczestników, jest uważana za oficjalnego przedstawiciela zarejestrowanych przez nią uczestników.
8. Niniejsza umowa publiczna ma zastosowanie do każdego uczestnika zarejestrowanego na wydarzenie, każdego odwiedzającego wydarzenie.
9. Niniejsza umowa publiczna ma zastosowanie do każdego uczestnika zarejestrowanego na wydarzenie, każdego odwiedzającego wydarzenie.
10. Wszelkie dane osobowe otrzymane podczas rejestracji uczestnika, widza, trenera lub osoby towarzyszącej nie będą przekazywane stronom trzecim i zostaną przydzielone na żądanie do oficjalnej poczty wydarzenia.
11. Wypełniając procedurę rejestracji, automatycznie zgadzasz się, że bierzesz na siebie całą odpowiedzialność za wykorzystanie praw autorskich i / lub praw pokrewnych (fragmentów utworów muzycznych i / lub utworów muzycznych w całości), a wszelkie ewentualne odwołania i / lub roszczenia właścicieli praw autorskich będą rozstrzygane przez Ciebie niezależnie (bez angażowania Organizatora) zgodnie z procedurą ustanowioną przez obowiązujące ustawodawstwo Polski. Organizatorzy i partnerzy Projektu nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie praw autorskich i/lub praw pokrewnych podczas występów oraz wyświetlanie takich występów w czasie rzeczywistym i/lub w formie nagrania za pośrednictwem Internetu.
12. Wypełniając procedurę rejestracji, automatycznie zgadzasz się, że bierzesz na siebie całą odpowiedzialność za wykorzystanie praw autorskich i / lub praw pokrewnych (fragmentów utworów muzycznych i / lub utworów muzycznych w całości), a wszelkie ewentualne odwołania i / lub roszczenia właścicieli praw autorskich będą rozstrzygane przez Ciebie niezależnie (bez angażowania Organizatora) zgodnie z procedurą ustanowioną przez obowiązujące ustawodawstwo Polski. Organizatorzy i partnerzy Projektu Talent nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie praw autorskich i/lub praw pokrewnych podczas występów oraz wyświetlanie takich występów w czasie rzeczywistym i/lub w formie nagrania za pośrednictwem Internetu.
13. Zwroty kosztów w przypadku odmowy uczestnictwa są rozpatrywane indywidualnie po zakończeniu wydarzenia w każdym przypadku. Zwroty mogą nie zostać dokonane lub zostać dokonane w niepełnej wysokości w zależności od decyzji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów. Organizator nie rekompensuje żadnych strat finansowych i moralnych uczestników i widzów. W momencie rejestracji na wydarzenie uczestnicy i widzowie automatycznie zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
14. Zwroty kosztów za uczestnictwo, bilety dla widzów i warsztaty w przypadku odwołania wydarzenia z powodu siły wyższej lub działania siły wyższej (działania wojenne, ograniczenia w organizacji imprez masowych, kwarantanna itp.) Zwroty mogą nie zostać dokonane lub mogą nie zostać dokonane w całości w zależności od sytuacji. Organizator zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów. Warunki zwrotów są omawiane indywidualnie. Organizator nie rekompensuje strat finansowych i moralnych uczestników i widzów. W momencie rejestracji na wydarzenie uczestnicy i widzowie automatycznie zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
15. Zwroty kosztów uczestnictwa, biletów dla widzów i kursów mistrzowskich w przypadku przełożenia wydarzenia z powodu siły wyższej (działania wojenne, ograniczenia w organizacji imprez masowych, kwarantanna itp.) Środki są wpłacane przez Organizatora na poczet uczestnictwa w przełożonym wydarzeniu. Data i miejsce przełożonego wydarzenia zostaną dodatkowo ogłoszone. Organizator nie rekompensuje strat finansowych i moralnych uczestników i widzów. W momencie rejestracji na wydarzenie uczestnicy i widzowie automatycznie zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
16. Śledź, przeczytaj i zaakceptuj Regulamin strony, Politykę prywatności, Politykę plików cookie. Jeśli korzystasz z jakiejkolwiek usługi świadczonej za pośrednictwem tej strony lub w ramach wydarzeń ogłaszanych na tej stronie, automatycznie akceptujesz wszystkie Regulaminy, Warunki, Politykę prywatności, Politykę plików cookie.


Ceny i terminy
Wszystkie ceny w euro